Folyamatban lévő és lezárt projektek

Mágneses nulltér laboratórium létrehozása

Forrás: NKFIH

Futamidő: 2018-2020

A Zéró Mágneses tér Laboratórium (ZBL) segítségével földi körülmények között válik lehetővé az interplanetáris térben jellemző mágneses környezet vizsgálata. A projekt résztvevőinek egyik távlati célja, hogy az általánosan elterjedt fluxgate magnetométereket kiváltsák a sokkal kisebb zajú SERF magnetométerekkel, amelyek legyártásához a tervezett laboratórium kiváló lehetőséget biztosít. A SERF magnetométerek űrfizikai mérésekre való alkalmazása úttörő vállalkozás.

A Zéró Mágneses tér Laboratórium tulajdonképpen egy „mágnesesen láthatatlan” labor, hiszen mágneses tere nulla közeli, így jelenléte nem mutatható ki a mágnesesség elvén alapuló műszerekkel. Ahhoz, hogy mindez elérhető legyen, háromrétegű speciális ötvözetből (műmetalból) készült, mágnesesen árnyékolt laboratóriumi kamra, a kamra köré egy kompenzáló tekercsrendszer, és számos kiszolgáló berendezés épül. A laborépület felhúzásához speciális építőanyagokat és építészeti technológiákat használnak majd, mivel kerülni kell minden ferromágneses anyagot (pl. vasbeton, tetőszerkezet ácsolásához használt szögek). Az MTA CSFK GGI által működtetett obszervatórium elektromágneses zajoktól mentes környezetét a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Natura 2000 hatósági védelme hosszú távon is biztosítja.

A kapott támogatás segítségével az MTA intézetei komolyan előreléphetnek Magyarország űripari versenyképességének terén. A projekt révén számos új űrfizikai alkalmazásban, interdiszciplináris kutatási témában nyílik lehetőség hazai és nemzetközi együttműködésekre, amelyek megerősíti a résztvevők jelenlétét a kutatói hálózatokban. A tervezett laboratórium az egyetemekkel való együttműködésben, a posztgraduális képzésben és a tehetséggondozásban is új lehetőségeket teremt, és hozzájárul a kutatói kapacitás megerősítéséhez.

Az egyetlen magyarországi árnyékolt mágneses laboratórium az űrfizikai kísérletek és fejlesztések mellett kiváló körülményeket biztosít speciális biofizikai, anyagtudományi és egyéb interdiszciplináris vizsgálatok számára is. A biofizika terén lehetőség lesz az ún. magnetotaktikus baktériumok és a földi mágneses tér alapján is tájékozódó élőlények (pl.: vándormadarak, delfinek, őzek) mágneses receptorainak vizsgálatára. A ZBL alkalmas remanens mágnesezettségtől mentes öntvények, ötvözetek előállítására, illetve természetes földi körülmények között el nem végezhető anyagtudományi kísérletek számára is.

A ZBL labor makettje ((c) U. Nagy Gábor)